Đăng nhập vào Cổng thông tin học tập dành cho học sinh

 
 
  Quay về trang chủ

 
 

 

Niên khóa: (Ví dụ: 2007-2008)
Mã học sinh:
Mật khẩu:(mặc định là 1)
Forgot password?

Chú ý:

 • Cơ sở dữ liệu điểm hiện chỉ mới cập nhật từ năm 2004 đến nay.
   

 • Mã học sinh theo quy ước:
         
  Mã trường + 2 số sau của năm vào trường + số thứ tự

 • Mã trường: 53 (từ năm 2004 đến 2008) và 05 từ năm học 2009-2010

  Ví dụ:
  - Một học sinh Nguyễn Văn A vào lớp 10 năm 20
  05, có số thứ tự là 017 thì mã học sinh là: 5305017

  -
  Một học sinh Nguyễn Thị C vào lớp 10 năm 2009, có số thứ tự là 009 thì mã học sinh là: 0509009

Cách xem kết quả học tập:

 • Nhập năm học (vd: 2007-2008) -> nhập Mã học sinh -> Mật khẩu (mặc định là 1) -> Tra cứu

 • Có thể xem kết quả các năm khác ở các nút lệnh bên dưới.

Liên hệ:

 • Mọi thắc mắc về kết quả học tập của học sinh. Xin vui lòng liên hệ
  Thầy Nguyễn Văn Quận - Phòng Giáo vụ để biết chi tiết.

Nguồn dữ liệu: Phòng Giáo vụ