ĐƠN XIN PHÉP TRỰC TUYẾN

 

(*) : Yêu cầu không được để trống

  Mã học sinh (*)
Mã đăng nhập (*)
Lý do xin phép (*)
 Từ ngày (*)  đến ngày (*)
 

 

:: Bộ phận Quản lý học sinh - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng ::

Liên hệ: Thầy Trương Duy Huân - 0914.169.639 * Thầy Đặng Công Định - 0935.740.487
Ghi chú: Sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome hoặc FireFox