ĐƠN XIN PHÉP TRỰC TUYẾN

(*) : Yêu cầu không được để trống

 
  Mã đăng bộ (*)  
  Mã đăng nhập (*)  
  Lý do xin phép (*)  
  Từ ngày (*)  
  đến ngày (*)  

 

:: Bộ phận Quản lý học sinh - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng ::

Liên hệ: Thầy Trương Duy Huân - 0914.169.639 * Thầy Đặng Công Định - 0935.740.487
Ghi chú: Sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome hoặc FireFox